Bouwen voor generaties

Met “bouwen voor generaties” bedoelen wij dat wij verantwoordelijkheid en respect tonen voor de mensen, de maatschappij en ons milieu. Iedereen die bouwt kan hieraan een bijdrage leveren en is er in onze ogen zelfs toe verplicht om duurzaam te denken en te handelen.

Duurzaamheid komt reeds tot uiting in de manier waarop een bouwproduct wordt gefabriceerd op een manier die de hulpbronnen ontziet. Wij leggen de nadruk eveneens op de technische prestaties van de bouwmaterialen en hun eventuele bijdrage tot het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door hun isolerende eigenschappen. Er is echter nog een ander aspect dat voor ons van doorslaggevend belang is op het gebied van de architectuur en veroudering van de materialen. Wat wij vandaag bouwen moet een esthetisch verantwoord verouderingsproces doorlopen, zodat ook toekomstige generaties zich er prettig voelen en er willen wonen. Een goed doordachte architectuur, gecombineerd met materialen die duurzaam zijn en gracieus verouderen, zal generaties lang aantrekkelijk blijven. Als we er met zijn allen voor zorgen dat de sociale en economische dimensies van de duurzaamheidsgedachte worden verweven met de ecologische aspecten, zullen we de doelstellingen die eraan gelinkt zijn, bereiken.

Dakpannen op zich zijn al een duurzame materiaalkeuze, vanwege hun extreem lange levensduur en hun natuurlijke verouderingsproces. Dit betekent niet dat ze in bepaalde opzichten niet nog beter zouden kunnen worden vervaardigd. Ons doel bij dit streven bestaat er echter niet alleen in om via energiebesparingsdoelstellingen aan de politieke eisen te voldoen. Wij worden veeleer gedreven door de visie om de meest duurzame dakpannen ter wereld te vervaardigen. Bij ons draait alles om respect voor mens, maatschappij en milieu – en wie onze dakpannen kiest voor zijn bouwproject, kan er zeker van zijn dat hij duurzaam tewerk gaat. Verantwoord bouwen schept generaties lang vreugde en welzijn. Onze visie op duurzaamheid.

Laumans Nachhaltigkeit Umweltpolitik

ONS MILIEUBELEID

Wij zijn ervan overtuigd dat de bouwsector het potentieel heeft om veel milieuvriendelijker te worden. Wij begrijpen ook dat ook wij een bijdrage moeten leveren. Het is onze visie om de meest duurzame producent van dakpannen te zijn. Deze ambitie drijft er ons dagelijks toe om ons productieproces doeltreffender en milieuvriendelijker te laten verlopen. Wij geloven dat dit een proces is dat nooit ophoudt en wij zijn vastbesloten om dit proces continu te optimaliseren.

DE PERSPECTIEVEN

 • Randers Tegl Laumans de 17 VN-doelstellingen van de 2030-agenda in het kader van duurzame ontwikkeling.
 • Randers Tegl Laumans steunt de doelstelling van de Duitse regering om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen ten opzichte van het referentiejaar 1990.
 • Wij voldoen aan de wettelijke en sociale vereisten inzake energie-optimalisering voor bedrijven.
 • Randers Tegl Laumans gebruikt alleen CO2-neutrale elektriciteit uit waterkracht (zogenaamde “groene stroom”).

ACTIEVE DUURZAAMHEID

 • Wij gebruiken afvoerwarmte van de ovens in de droogkamers (warmtenet).
 • Wij hergebruiken alle vormen van productieoverschot.
 • Wij vervangen geleidelijk alle lichtbronnen door ledverlichting en maken overdag waar mogelijk gebruik van lichtkoepels.
 • Wij werken doelgericht met afvalscheiding en recycleren materialen waar mogelijk.
 • Wij gebruiken oppervlaktewater en zuiveren het water uit de productie voor hergebruik.
 • Tijdens de productie gebruiken wij speciale rookgasreinigings- en zwavelgasnaverbrandingssystemen.
 • Wij zorgen voor korte transportafstanden en alle kleiputten bevinden zich in de nabijheid van onze productiehallen.
 • Wij creëren nieuwe biotopen uit al onze kleiputten door renaturatie en recultivatie.
 • Interseroh zero waste solutions - LogoOnze transportpalletten zijn EURO-ruilpalletten en worden hergebruikt.
 • Het verpakkingsmateriaal wordt teruggenomen en gerecycleerd door Interseroh AG
  (nr. 25771).
 • Onze brochures en folders worden gedrukt op papier met FSC-certificaat.
 • Randers Tegl Laumans is lid van de Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen. (dgnb.de)

COMPLETE DOCUMENTATIE

 • Wij zetten ons in voor de complete documentatie van het verbruik van grondstoffen in het kader van de dakpanproductie. Daartoe hebben wij een milieuverklaring voor producten opgesteld. Voor ons is een milieuverklaring voor producten een maatstaf en een kompas voor verbeteringen op het gebied van de bescherming van ons milieu.
LAU Nachhaltigkeit Zertifizierung

MILIEUVERKLARING VOOR PRODUCTEN (ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION – EPD) EN DGNB

Randers Tegl Laumans heeft uit overtuiging een milieuverklaring voor producten (Environmental Product Declaration – EPD) opgesteld.

LAbel EPD Laumans

Een EPD is een milieuverklaring van het type III. Deze levert gekwantificeerde milieu-informatie op van de levenscyclus van een product of dienst om vergelijkingen mogelijk te maken tussen producten of diensten met dezelfde functie. Een EPD is gebaseerd op onafhankelijk geverifieerde gegevens uit levenscyclusbeoordelingen en -inventarissen of informatiemodules die voldoen aan de normenreeks ISO 14040 en kan aanvullende informatie bevatten.
(Bron: Wikipedia)

DGNB e.V.

DGNB staat voor Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (Duitse Raad voor Duurzaam Bouwen). Als non-profitorganisatie met maatschappelijke zetel in Stuttgart, zet de DGNB zich al sinds haar oprichting in 2007 in voor aantoonbaar goede gebouwen en leefbare buurten – kortom, voor een duurzame gebouwde omgeving. Het doel is de bouw- en vastgoedmarkt om te vormen tot een passend begrip van kwaliteit als basis voor verantwoord, duurzaam handelen.

De DGNB bereikt dit begrip van kwaliteit door de certificering van duurzame gebouwen, interieurs en buurten, waarmee de verschillende aspecten van duurzame planning, bouw en exploitatie praktisch toepasbaar worden. Randers Tegl Laumans deelt de doelstellingen van de DGBN en steunt de vereniging onder meer met zijn lidmaatschap.

In projecten waarbij met milieucertificering wordt gewerkt, kunnen producten met een geringe CO2-voetafdruk al heel snel een positief verschil maken in het certificeringswerk. De dakpannen van Randers Tegl Laumans zijn volledig gedocumenteerd in onze milieuverklaring voor producten en kunnen dus worden gebruikt in technische berekeningsprogramma’s.

LAU Nachhaltigkeit Umweltpolitik
Wanneer de kleiwinning voltooid is, worden alle gebieden hersteld en teruggegeven aan de landbouw of gebruikt als recreatiegebied.

KLEI – NATUURLIJK DAKBEDEKKINGSMATERIAAL

Door natuurlijke materialen zoals klei te gebruiken, garanderen wij een gezonde toekomst voor de komende generaties. Wij weten niet hoeveel eeuwen dakpannen eigenlijk meegaan, want sommige van de oudste met dakpannen bedekte gebouwen staan er nu nog. Dakpannen van gebakken klei zijn vrij van bedenkelijke additieven. De klei die wij gebruiken komt hoofdzakelijk uit kleigroeves in de buurt van onze fabriek. Hij werd tijdens de ijstijd gevormd en kan door middel van dagbouw worden gewonnen. Wanneer wij de klei extraheren, verwijderen wij eerst de bovenste lagen zand en grind. Daarna delven wij de klei en vervoeren deze naar onze fabriek. De kleiputten die zo ontstaan, worden dan gerenaturaliseerd en opnieuw in cultuur gebracht, zodat zij bijvoorbeeld weer voor hun oorspronkelijke doel kunnen worden gebruikt – meestal bosbouw. Zo ontstaan waardevolle biotopen.