NR 36 – ŻÓŁTY / NATURA

Poprzez dodanie do masy glinianej naturalnego minerału tlenku tytanu otrzymuje się żywe odcienie żółci.

Dostępne dachówki w NR 36 – ŻÓŁTY

HøjslevHOHLPFANNE