Certyfikaty

Oznaczenie CE i deklaracja
Oznaczenie CE i deklaracja zgodna z Rozporządzeniem o Wyrobach Budowlanych ( niem. BauPVO) świadczą o zgodności naszych dachówek z istotnymi cechami normy europejskiej  EN 1304. Oznaczenie to znajduje się na wszystkich opakowaniach naszych produktów.

Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna
W ramach szczegółowej kontroli wewnętrznej na bieżąco sprawdzana jest jakość dachówek, procesów produkcyjnych oraz surowców, a wyniki kontroli są protokołowane.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzają niezależne i uznane instytuty kontrolne w zewnętrznych laboratoriach, sprawdzają one również kontrole wewnętrzne. Zgodność produktów z wymogami normy EN 1304 potwierdzają certyfikaty kontrolne oraz przyznanie znaku jakości Güteschutz.

Certyfikat IKOB
Certyfikat IKOB potwierdza zgodność naszych produktów z wymogami holenderskiej uchwały o materiałach budowlanych ( BSB).

Zertifikate - Kooperation mit Interseroh Recycling

Opakowanie/recycling
Recyclingiem opakowań zajmuje się firma Interseroh AG. Nr członkowski to 25771. Dachówki transportowane są na przyjaznych dla środowiska europaletach wielokrotnego użytku (zgodnie z UIC-435).