NR 35 – BRĄZOWY / NATURA

Dodanie manganu pozwala na otrzymanie odcieni brązu.

Dostępne dachówki w NR 35 – BRĄZOWY

HOHLPFANNE